METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 ,  Aprobată prin ordinul M.E.N nr. 5460./12.11.2018.

Mobilitate personal didactic - an scolar 2019-2020 - detalii aici