ERASMUS + 2019-1-IT02-KA229-063270_6

OUR AWESOME CULTURAL HERITAGE - OUR AWESOME TIES

 • Procedura privind selectia echipei de implementare a proiectului Erasmus + - detalii aici

Articole ziar :

 


PROIECTUL ERASMUS+

OUR AWESOME CULTURAL HERITAGE...OUR AWESOME TIES

                                În martie 2019, colegiul nostru a aplicat pentru un proiect Erasmus+, coordonat de d-na prof.Mariella Brunazzi de la Istituto Istruzione Superiore Piero Sraffa din Crema, Italia. Propunându-și să exploreze și să valorifice patrimoniul cultural al țărilor participante – Italia, Franța, Marea Britanie, Portugalia și România – proiectul, aprobat în august 2019, reunește un număr de 250 elevi de liceu și 30 de profesori. Pornind de la proiectul e-twinning Our Awesome Cities, desfășurat în anul școlar 2018-2019 de aceiași parteneri, al cărui scop era descoperirea orașelor europene prin învățarea în muzeu, actualul proiect aprofundează tema identificării valorilor naționale și europene ale țărilor participante și propune, în același timp, o abordare transdisciplinară a temelor culturale în discuție. Astfel, dincolo de tematica abordată în cadrul fiecărei etape a proiectului, se urmărește educația tinerilor pentru o dezvoltare durabilă, avându-se în vedere conștientizarea și atingerea celor 17 obiective stabilite pe agenda ONU până în 2030.  https://www.globalgoals.org/

Școlile participante la proiect:

 • Istituto Istruzione Superiore Piero Sraffa, Crema, Italia
 • Colegiul Național Nichita Stănescu, Ploiești, România
 • Lycée Condorcet, Belfort, Franța
 • The Isle of Wight College, Newport, Marea Britanie
 • Convitto Nazionale Domenico Cirillo Bari, Italia
 • Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo Correia Peso da Régua, Portugalia 

Câteva din obiectivele acestui proiect:

 • conștientizarea patrimoniului cultural local și european, a legăturilor care există între popoarele europene;
 • protejarea și promovarea patrimoniului cultural european;
 • îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, a celor de antreprenoriat și de comunicare;
 • colaborarea cu instituțiile locale (primărie, muzee, biblioteci, organizații de mediu) în scopul cunoașterii și păstrării patrimoniului cultural și dezvoltării abilităților indispensabile secolului 21;
 • consolidarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile (educație, mediu, economie);
 • promovarea păcii și securității la nivel european și global

Activitățile de proiect vor include module de predare-învățare, vizite la obiective culturale, ateliere de lucru în școală și în afara acesteia, organizarea de mese rotunde și dezbateri, interviuri cu specialiști, precum și o multitudine de activități în Twinspace-ul proiectului. Acestea din urmă vor cuprinde întâlniri online cu ajutorul Skype sau pe forumul proiectului, ca și utilizarea unei game largi de instrumente TIC (flipgrid, kahoot, coggle, pptx, bitmoji, prezi,  în scopul realizării obiectivelor propuse. Limba de comunicare a proiectului este limba engleză.

Programul proiectuluiva include și mobilități pentru 5 elevi și 2 profesori în fiecare țară participantă, care se vor desfășura astfel:

Ianuarie 2020 – Isle of Wight, Marea Britanie  (Festivals and Celebrations)

Martie 2020 – Belfort, Franța (Historical sites)

Aprilie 2020 – Ploiești, România (Folklore and Crafts)

Octombrie 2020 – Peso da Régua, Portugalia (Landscapes and Biodiversity)

Martie 2021 – Bari, Italia (Art)

Mai 2021 – Crema, Italia  (Local Food and Culinary Traditions)

Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021, fiind adresat elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

Coordonator,

Andreia Sersea, profesor limba engleză

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.