Misiunea şcolii

 

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse pentru comunitate

 

Liceul „Nichita Stănescu” este situat în cartierul Nord al oraşului Ploieşti, un cartier „liniştit”, cu populaţie în mare parte matură sau de vârsta a treia, în cartier mai fiind situate Şc.24, Şc.8, Şc.25, Şc.13. Liceul funcţionează cu câte 8 clase pe fiecare an de studiu şi cu câte un rând de clase de gimnaziu (5,6,7,8), clase selecţionate prin examen de admitere (clase  cu predare intensiv engleză).

Pornind de la sloganul şcolii „La Noi Succesul e garantat!”, Liceul „Nichita Stănescu” îşi croieşte drum printre colegiile şi liceele ploieştene de prestigiu cu paşi reprezi. Deşi este un liceu tânăr, abia în 2008 împlineşte 50 de ani de la înfiinţare, iar denumirea liceului este şi mai recentă (de la 1 septembrie 1991), liceul a devenit o prezenţă reală şi competitivă printre liceele ploieştene situându-se printre primele, locurile 3 sau 4. Foştii noştri elevi sunt cetăţeni de bază ai oraşului Ploieşti: medici, profesori (7 activează chiar în liceu), în structura MECT, ziarişti, redactori la televiziunile locale, asistenţi universitari şi un fost ambasador.

Odată cu schimbarea denumirii liceului, s-a schimbat şi oferta educaţională, liceul renunţând la cursurile de seral, iar oferta şcolară, predominant umanistă până în 1990, s-a echilibrat, jumătate din clase fiind profilate pe real şi jumătate pe uman. Deşi cu tradiţie recentă, rezultatele n-au încetat apară, liceul obţinând premii naţionale la concursuri şi olimpiade (Băltăreţu Cristian, premiul III – 1999-2000 - engleză, Băicoianu Cristian - premiul I la informatică (2001) , Ionescu Victor,  premiul I informatică - 2006 ), Premiul II- concurs „Info-educatia” - 2006 – Cuţa Andrei), la matematică (Constantinoaia Veronica - 2006, cu participare la naţională, Ionescu Victor – medalia de bronzmatematică - 2006). La etapa judeţeană, numai în 2005-2006 au fost obţinute 87 premii şi menţiuni: Premiul l – 2, Premiul ll -10, Premiul lll – 15, Menţiuni -60.

Procentul de absolvire  este de 100% în ultimii 5 ani, peste 90% dintre elevi reuşind la diferite facultăţi.

Foşti elevi ai liceului studiază sau au studiat în străinătate la diferite universităţi: în California: 1, în Olanda: 3.

De cel puţin 10 ani, Liceul „Nichita Stănescu” este cel care deschide Festivalul internaţional „Nichita Stănescu”, desfăşurat în oraşul Ploieşti, prin activităţi de comemorare a vieţii şi operei poetului ploieştean şi organizarea concursului radiodifuzat, gen „Cine ştie câştigă” pe tema operei şi vieţii poetului N. Stănescu.

Creşterea prestigiului liceului, înlăturarea unor prejudecăţi legate de poziţia liceului şi istoricul său („liceu de fete”), ca şi lărgirea sferei de vizibilitate nu a fost posibilă decât printr-un parteneriat autentic şi sănătos între şcoală şi comunitate.

Liceul „Nichita Stănescu” se deosebeşte de celelalte licee ploieştene, în primul rând, prin relaţia specială care se realizează între elevi şi profesori în timpul liceului şi care continuă şi după aceea. Liceul este „o mare familie”, pentru cei mai mulţi elevi vin pentru acolo au studiat părinţii, fraţii, verii, prietenii sau pentru acolo este profesor unul din părinţi. Deşi elevii liceului sunt mai serioşi, mai ataşaţi de profesorii lor, iar liceul este recunoscut pentru atmosfera de seriozitate şi disciplină, la fel poate fi recunoscut şi pentru căldura şi dragostea pe care majoritatea profesorilor o dăruiesc elevilor lor.

Ce ne dorim de la comunitate? Continuarea aceste tradiţii („de mare familie”), cât mai multe persoane ne viziteze cu drag pentru reîntâlnirea unui anumit profesor, să-şi aducă în continuare copii şi nepoţii cu drag la liceul nostru. transformăm numele în renume, ca o datorie morală faţă de patronul nostru spiritual.

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Ploieşti poate fi considerat, în acest moment, o opţiune viabilă în oferirea unor răspunsuri la nevoile societăţii actuale, reprezentând un reper al şcolii româneşti în vederea integrării în spaţiul european. Rolul major al liceului este ofere absolvenţilor săi o educaţie şi o pregătire corespunzătoare, adaptată nevoilor societăţii şi competitivă la cel mai înalt nivel, în vederea unei profesionalizări corespunzătoare. Un interes deosebit îl ocupă latura pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor democraţiei, pentru aprecierea muncii, culturii şi artei, contribuind în acest fel la „însănătoşirea” societăţii româneşti.

Misiunea şcolii derivă din proiectarea şi realizarea activităţii didactice în scopul dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic şi fizic. Pentru următorii ani, ne propunem devenim un centru de formare a viitorilor cetăţeni europeni prin:

 • promovarea valorilor democratice europene;
 • dezvoltarea competenţelor transferabile solicitate de Uniunea Europeană (competenţe individuale, competenţe intelectuale, competenţe referitoare la relaţiile interpersonale, competenţe adaptative, competenţe computeriale);
 • dezvoltarea competenţelor de utilizare a limbilor străine, utilizând metode participative moderne de învăţământ.

Rezultatele vizate sunt legate de realizarea unor colaborări pe termen mediu, chiar crearea unor asociaţii şcoalăcomunitate, care fie în măsură identifice şi rezolve nevoile unităţii de învăţământ, în strânsă relaţie cu nevoile comunităţii.

 

Viziunea şcolii

                     COLEGIUL NATIONAL „NICHITA STĂNESCU” VA DEVENI UN CENTRU DE RESURSE UMANE PENTRU COMUNITATE, PRIN FORMAREA UNOR TINERI CU REALE COMPETENŢE COMPUTERIALE, DE COMUNICARE ŞI DE UTILIZARE A LIMBILOR DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CA RĂSPUNS DIRECT LA CERINŢELE SOCIETĂŢII MODERNE.

 

Ţinte strategice

Misiunea asumată a instituţiei noastre presupune identificarea acelor intenţii majore ce vor fi materializate prin proiectul managerial. Pentru perioada 2007-2011, pot fi conturate următoarele obiectivestrategice:

            a. Perfecţionarea procesului didactic şi sporirea calităţii acestuia prin:

 • adaptarea metodelor de predare-învăţare cu cerinţele moderne, în primul rând, prin utilizarea bazei informatice, sistemului AEL;
 • focusarea muncii didactice pe formarea şi dezvoltarea competeţelor funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor sau plasarea pe piaţa forţei de muncă;
 • înlocuirea progresivă a conceptului de cultură generală universalistă cu acela de cultură generală funcţională, adaptată finalităţilor propuse pentru fiecare specialitate.

b. Creşterea performanţei şcolare:

 • sporirea cu cel puţin 10% a valorii mediei generale de absolvire şi ratei de admitere a absolvenţilor în instituţiile de învăţământ superior;
 • reducerea cu minim 10% a absenteismului la cursuri.

c. Amplificarea activităţilor extraşcolare:

 • implicarea unui număr mai mare de elevi în activităţi extracurriculare, în special cele care vizează formarea competenţelor de comunicare într-o limbă ştrăină, de cunoaştere şi respectare a valorilor europene;
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente cu alte licee din ţară şi străinătate şi iniţierea unor noi contacte;
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu institiţii din ţară şi străinătate, ONG-uri şi alte structuri;
 • creşterea şi diversificarea numărului de proiecte internaţionale.

d. Dezvoltarea unor parteneriatecu organele administraţiei publice locale, agenţi economici şi organizaţii nonguvernamentale din ţară sau străinătate.

e. Realizarea (în parteneriat) a cel puţin trei proiecte:

 • înfiinţarea centrului de orientare profesională şi vocaţională pentru elevi;
 • înfiinţarea unui centru pilot de formare profesională a adulţilor.
 • înfiinţarea unui centru de informare şi documentare pentru elevi şi profesori;
 • înfiinţarea unui spaţiu destinat, în special, elevilor navetişti pentru pregătirea temelor pentru a doua zi.

f. Diversificarea şi specializarea ofertei de pregătireîn corelaţie cu nevoile comunităţii locale, pentru creşterea interesului părinţilor şi elevilor faţă de liceu prin:

 • introducerea studiului unor noi limbi străine;
 • sporirea ofertei educaţionale a liceului, prin noi specializări şi adaptarea CDS şi CDL la cerinţele comunităţii.

g. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare socială şi antreprenoriale ,prin:                    

 • realizarea unei companii virtuale funcţionale în cadrul liceului 
 • pregătirea elevilor pentru o eventuală angajare: simularea etapelor necesare prezentării la un interviu de angajare (teste de aptitudini, redactarea unui CV conform modelului european, realizarea unei scrisori de motivare, prezentarea la interviul de angajare)

h. Promovarea unor campanii susţinute decolectare de fonduri (fund-raising) care să ducă la creşterea cu minim 15% a veniturilor extrabugetare.

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Resurse umane
2 Nichita Stanescu
3 Zilele Colegiului Nichita Stanescu
4 Proiecte si Parteneriate
5 Ultimele medii de admitere
6 Carte de identitate
7 Istoric
8 Despre CNNS
9 History