PostHeaderIcon Colegiul National Nichita Stanescu

HOTĂRÂREA NR. 115/ 11.03.2020

   Consiliul de administrație al Colegiului Național ”Nichita Stănescu ” Ploiești constituit prin decizia nr. 116/ 14.09.2018, având în vedere :

*Decizia nr. 116/2018 privind componența Consiliului de administrație a Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești;             

*Ordinul MEN pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22.09.2014;

* Legea 1/2011-Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

* Regulamentul Intern;

* Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 3027/2018;

* Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

 

HOTĂRĂȘTE:        

 

            Art.1  Se aprobă modalitatea de recuperare a procesului educaţional în perioada suspendării cursurilor astfel:

            -pentru 11.03.2020 - 13.03.2020, recuperarea orelor de curs se va face prin transmiterea on-line de suport teoretic, fişe de lucru şi teste cu barem de evaluare şi notare, pentru fiecare disciplină şi fiecare cadru didactic, proporţional cu numărul de ore;

            - pentru perioada 16.03.2020 - 20.03.2020, recuperarea orelor de curs se va realiza în perioada 30.03.2020 - 03.04.2020. Activităţile specifice programului "Şcoala altfel" se vor recupera în zilele de sâmbătă şi duminică, până la sfârşitul anului şcolar.

            Fiecare cadru didactic va prezenta propunerea de activităţi extraşcolare.

            Cadrele didactice vor lucra de acasă şi vor ţine evidenţa elevilor care vor participa la activităţile on-line.

            Personalul de pază şi mecanicul şcolii va respecta graficul de lucru.

            Personalul de îngrijire şi curăţenie va veni prin rotaţie.

            Personalul administrativ va lucra de acasă şi va fi prezent numai în cazul în care situaţia o impune.

            Serviciul secretariat va veni prin rotaţie, zilnic, de luni până vineri, în programul 8,00-16,00.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință elevilor, întregului personal al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești, prin afişare pe site-ul şcolii şi la avizier.

 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PROF. DR. ARGEȘANU CARMEN

 
Activitate - Jurnalisti prahoveni, fata in fata cu liceenii
 
In urma activitatii realizate la clasa a IX-a S2, din ziua de miercuri,05.02, jurnalistul prahovean, Claudius Dociu, a dorit sa vorbeasca despre subiect in paginile unui ziar prahovean: https://uzp.org.ro/27769/jurnalistii-prahoveni-fata-in-fata-cu-liceenii/
 

CONCURS NAȚIONAL ”LECȚII CU NICHITA” - ediția a X-a

 

În perioada februarie- martie 2020 se desfășoară  la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” municipiul Ploiești  Concursul național cu participare internațională  ”LECȚII CU NICHITA” – ediția a X-a, concurs înscris în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE  M.E.N. 2020, Anexa 01 la OMEC nr. 5 597/2019, poziția 37.

 

Sunteți invitați să participați la acest concurs  la una sau mai multe secțiuni: traducere, fotografie, desen sau film.

Înscrierile se fac până la data de 15 martie 2020 prin intermediul formularelor online pentru fiecare sectiune ( formular activ din data de 15 februarie 2020).

Regulamentul concursului, acordul de parteneriat și fișa de înscriere online  se găsesc pe site-ul  www.concurs-lectii-cu-nichita.ro, la fiecare secțiune în parte.

Înscrierile pe secțiuni se vor face după cum urmează:

  • DESEN- prof. Adina Manolache,
  • FOTOGRAFIE- prof. Norica Răduță,
  • FILM- prof. Mihaela Constantin,
  • TRADUCERE- prof. Cristina Rusu.

Înscrierile se vor face respectând actele normative UE referitoare la protecția datelor personale ale tuturor participanților la concurs.

Coordonator al proiectului: prof. Oana Cozea

CONCURSUL DE LA SECȚIUNEA TRADUCERE ARE LOC SÂMBĂTĂ, 21 MARTIE 2020 ÎNTRE ORELE 10.30-12.30

Nu se percepe taxă de participare.

Site: http://www.concurs-lectii-cu-nichita.ro/

Vă așteptăm cu drag!

 

Site -  http://www.colegiul-nichita.ro/erasmus-2019

 

           CONFERINȚA 30 YEARS OF FREEDOM – 18 DECEMBRIE 2019

          Miercuri, 18 decembrie 2019, un grup de elevi ai colegiului nostru, însoțiți de prof. Andreia Sersea, a participat la Conferința organizată de Ambasada Marii Britanii în colaborare cu Universitatea București și Consiliul Britanic în aula Bibliotecii Centrale Universitare. - detalii aici