INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

Ploieşti, 10 septembrie 2018

Dragi elevi, distinşi dascăli, stimaţi părinţi,

 

Formal, începutul toamnei se asociază cu debutul anului şcolar. Orice început implică emoţii, întrebări, speranţe. Pentru noi toţi, ziua de astăzi are o semnificaţie deosebită. Rememorăm eforturile pe care le-am depus, reuşitele, clipele de cumpănă marcate de dorinţa autodepăşirii, sprijinul primit  şi oportunităţile fructificate, momentele de recunoaştere a muncii noastre. Ne revedem cu oameni dragi, regăsim locuri dragi sau privim copleşiţi de emoţie necunoscutul de la început de drum.

În anul şcolar anterior, învăţământul prahovean a înregistrat, la examene şi concursuri, rezultate remarcabile, cu care toţi ne mândrim, dorindu-ne, bineînţeles, să ne menţinem în topul performanţelor naţionale.

Ca în toată ţara, în şcolile prahovene răsună astăzi întâiul clopoţel. Urăm un bun venit bobocilor de la începutul fiecărui ciclu de învăţământ şi cadrelor didactice debutante.

Dragi elevi, vă dorim entuziasm şi succes.Să vă îmbogăţiţi în cunoaştere, bunătate şi respect, valori pe care, dobândindu-le, le veţi folosi întreaga viaţă. Ceea ce veţi învăţa pe băncile şcolii vă va fi de folos timp îndelungat şi va determina modul în care veţi face faţă unei lumi aflate în continuă transformare.

Dragi educatori, învăţători şi profesori, şcoala are nevoie să probăm creativitate, iniţiativă, competenţă pentru ca elevii noştri să reuşească. Va mulţumim pentru felul în care aţi dovedit până acum că înţelegeţi menirea dascălului. Prin devotamentul nostru, vom putea asigura un învăţământ de calitate, menit să răspundă nevoilor elevilor şi exigenţelor societăţii pentru care îi pregătim.Vă urăm să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să conducem copiii şi adolescenţii pe treaptele performanțelor.Să nu uităm că, în tot ce facem la catedră, trebuie să primeze interesul elevului a cărui personalitate, cu răbdare şi cu dragoste, o modelăm.

          Mulţumiri și urări adresăm, de asemenea, întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic care depune toate eforturile ca instituţiile de învăţământ să funcţioneze bine şi să faciliteze accesul elevilor la resursele educaţionale.

Dăruirea cadrelor didactice nu este suficientă pentru reuşita şcolară. Prin cooperarea cu părinţii, implicarea comunităţilor locale în problemele şcolii, precum şi prin susţinerea venită din partea societăţii civile, sprijinim performanţa şi modernizarea şcolii. Ne dorim şi în acest an şcolar o strânsă colaborare a factorilor educaţionali. Interesul comun pentru reuşită nu poate aduce decât satisfacţii.

Succes în noul an şcolar!

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Angelescu Oprea-Nicolae