Concursul  pentru  ocuparea  postului  de  ANALIST   PROGRAMATOR   (studii superioare)   si ADMINISTRATOR    FINANCIAR   (studii  superioare),   se  desfasoara   potrivit prevederilor   HG286/  2011. Requlament   - cadru  privind  stabilirea  principiilor  generale  de ocupare  a unui post vacant  sau temporar  vacant  corespunzator  functiilor  contractuale  si criteriilor  de promovare  in grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a personalului contractual  din sectorul  bugetar platit din fonduri publice.

Depunerea  dosarelor  se face in perioada:   16 mai 2018-30 mai 2018.

Detalii aici - link