• În ziua de 14 octombrie 2010 colegiul nostru a găzduit activitatea metodico-ştiinţifică a Casei Corpului Didactic Prahova cu tema : Stimularea proceselor cognitive profunde : planificare-anticipare, analogie, deducţie, prin experimente de fizică reale şi virtuale”.

  • La activitate au participat : domnul inspector Dumitru Tudose din partea C.C.D. Prahova, doamna director Maria Ioniţă, doamne si domni profesori de la licee şi colegii din municipiul Ploieşti.
  • În prima parte a activităţii, doamna profesoară Teodora Iuteş-Petrescu de la Colegiul NaţionalNichita Stănescu” şi domnul profesor Nicolae Iuteş-Petrescu de la Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti au prezentat lucrarea Tehnologii didactice moderne folosite în predarea fizicii cu ajutorul tablei interactive” , lucrare prezentată în luna mai 2010 la Conferinţa Naţională de Fizică şi Tehnologiile Educaţionale Moderne ( F.T.E.M ) de la Iaşi şi publicată în Revista Ştiinţifică „V. Adamachi”. Tot în prima parte a activităţii doamna profesoară Norica Răduţă de la Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” a prezentat două secvenţe filmate dintr-o lecţie de recapitulare finală pentru temele : Forţa de frecare şi forţa de frânare” şiStudiul ciocnirilor într-un caz real” , lecţie în care s-au folosit metodele ştiinţifice de cercetare prezentate în lucrare de la FTEM. Cu această ocazie a fost implementat un experiment virtual utilizând tabla interactivă. Astfel, doamna profesoară obţine cu succes rezultate de stimulare a proceselor cognitive ale elevilor din clasa IX I3 de la colegiul nostru.
  • În partea a doua a activităţii, profesorii participanţi au vizionat filmul didactic de metodica predării fizicii Experimentul cu experimente” realizat de profesorii Teodora şi Nicolae Iuteş-Petrescu împreună cu elevii clasei IX I1, şi prezentat la Conferinţa Naţională de Fizică ( C.N.F) în luna septembrie 2010 la Iaşi. Filmul conţine un număr de 9 experimente reale, dintre care 3 sunt inovaţie didactică.
  • Întreaga activitate a fost apreciată ca fiind un real succes datorită unei colaborări deosebit de fructuoasă a membrilor echipei ce au realizat materialele dar şi datorită noutăţilor şi inovaţiilor aduse în metodica predării fizicii experimentale cu efect de stimulare a proceselor cognitive profunde.
  • Catedra de fizică a Colegiului NaţionalNichita Stănescu” Ploieşti multumeşte tuturor participanţilor la această frumoasă activitate organizată sub auspiciile CCD Prahova pentru deosebitele aprecieri.